Energielabel bij verhuur

plug-free-img.png

Nieuwe regels vanaf 2021, dit gaat er veranderen:

Vanaf 2015 was een energie-index (een uitgebreid energielabel) van grote waarde bij huurwoningen in de sociale huursector. De energie-index verdwijnt per 1 januari 2021 en wordt vervangen door drie indicatoren, waarvan de EP-2 de basis is voor het nieuwe energielabel. Alle eerder afgegeven labels en index blijven 10 jaar geldig!

building, tall building, facade

Sommige woningen krijgen een ander label

Bij een nieuwe methodiek hoort ook een nieuwe labelklassenindeling. Deze nieuwe labelklassenindeling is inmiddels in consultatie geweest en ligt ter notificatie bij de Europese Commissie. Er is gekozen voor een variant waarbij zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de labels. Gemiddeld blijft ongeveer de helft van de woningen hetzelfde label houden. 

De nieuwe methodiek heeft een gunstig effect op:

En een negatief effect op:

Koppeling woningwaarderingsstelstel (WWS)

Zoals eerder genoemd gaan we niet meer uit van een energie-index, maar van de EP2 indicator, deze wordt aangegeven op het label in Kwh/m2. Ook het oppervlakte van de woning (Ag) speelt nu een rol.

EnergielabelPrimair fossiel energiegebruik EP2
(kWh/m² jaar)
WWS eengezins-woningen

Ag <25 m2
WWS  meergezins-woningen

Ag < 25 m2
WWS  eengezins-woningen

25 ≤ Ag < 40
WWS meergezins-woningen

25 ≤ Ag < 40
WWS eengezins-woningen

Ag ≥ 40 m2
WWS meergezins-woningen

Ag ≥  40 m2
A++++EP 2  ≤ 0524848444440
A+++0 < EP 2 ≤ 50524848444440
A++50 < EP 2 ≤ 75524848444440
A+75 < EP 2 ≤ 105484444404036
A105 < EP 2 ≤ 160444040363632
B160 < EP 2 ≤ 190403636323228
C190 < EP 2 ≤ 250363232282215
D250 < EP 2 ≤ 290322822151411
E290 < EP 2 ≤ 3352215141185
F335 < EP 2 ≤ 380414141
GEP 2 < 390000000
Chat openen
1
Hulp nodig?
Hoe kunnen we je helpen?